Pravidla

Tato pravidla se vztahují na všechny účastníky GeoZávodu 2018:

  • vítězem závodu se stane závodník, který od 20.5.2018 do 20.11.2018 nacestuje co nejvíce kilometrů
  • závodník musí být vypuštěn na startovní pozici GC7EGGG 20.5.2018
  • v momentě vložení do startovního eventu musí mít závodník nacestováno 0km
  • každý účastník smí do GeoZávodu 2018 vyslat pouze jednoho závodníka
  • účastník nesmí posunovat svého závodníka až do konce GeoZávodu 2018
  • po dobu konání GeoZávodu 2018 je zakázáno vysílat na cestu copytag závodníka
  • název závodícího předmětu musí v listingu začínat písmeny GZ2018 (např. GZ2018 - závodní Porsche)
  • v případě porušení těchto pravidel může být závodník ze závodu diskvalifikován